Instagram

เพิ่มเพื่อน

แจ้งเคลม/ซ่อมสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลรายการละเอียดการแจ้งเคลม/ซ่อมสินค้า (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า กรุณากรอกข้อมูลตามความจริงและครบถ้วน!!)

:: ที่อยู่การส่งเคลม/ซ่อมสินค้า ::
ร้าน WATCHPAM
ตู้ ปณ 27 ปณจ ราษฎร์บูรณะ กทม 10140

ข้อมูลคำสั่งซื้อ

* ชื่อ:


* นามสกุล:


* อีเมล์:


* เบอร์โทรศัพท์:


* หมายเลขคำสั่งซื้อ (หากสั่งซื้อผ่าน LINE/FB ให้ใส่เป็น 1 แทน):


วันที่สั่งซื้อ:

รายละเอียด และเหตุผลการแจ้งเคลม/ซ่อมสินค้า

* ชื่อสินค้า:

* หมายเลข EMS ที่ส่งมา:

จำนวน:
* เหตุผลการแจ้งเคลม/ซ่อม:
สินค้าถูกเปิดก่อนถึงมือหรือไม่:*กรุณากรอกช่องทางที่ทำการสั่งซื้อ WATCHPAM หรือ PIMWIN หรือ LINE หรือ FACEBOOK และเหตุผลเพิ่มเติม :

กรอกรหัสตามภาพ: